Yongchun White Crane

Videos zu Yongchun White Crane

Kata Tensho von Meister Morio Higaonna (9. Dan Goju Ryu Karate) in Yong Chun

Meister Pan Cheng Miao vom Wengongci Wushuguan in Yongchun

Pan Qiong Qi, der Sohn von Meister Pan Cheng Miao

Kata Shi San Tai Bao von Meister Pan Cheng Miao

Kata San Zhan von Meister Pan Cheng Miao

Haki Celikkol zeigt San Zhan im Wengongci Wushuguan, Yongchun

8 Handformen (Ba Fen Shou), Schüler von Pan Sifu

Karate Gronau e.V. © 2019, Ryuei Ryu Karate, Yongchun White Crane Frontier Theme